top of page

חזון "מדע עברי" למוצגים מדעיים

.

הנתון הידוע כ"קללת שבע השניות" הינו פרק הזמן הממוצע שנמדד, לאינטראקציה של מבקר במוזיאון מדע עם תחנה ספציפית.

מדי יום חולפים מיליוני אנשים במוזאוני מדע ברחבי העולם ליד מוצגים ותחנות שהושקעו בהם מיליונים רבים אך האפקטיביות שלהם נמוכה.

מטרתנו במדע עברי היא פיתוח מוצגים מדעיים אינטראקטיביים, מוצגים מרתקים שנבנים תוך מיקוד בחוויית המשתמש. האידיאל שאנו מתאמצים להשיג בכל פעם הוא מוצגים בעלי מספר גבוה ככל הניתן של רבדים קוגניטיביים.

פיתוח נכון של מוצג יאפשר לילד בגיל הרך ליהנות ולהפיק תועלת, אך גם יאתגר תלמידי חטיבה עליונה שיגיעו לביקור בעל מטרה לימודית במקום.

על מנת להשיג מטרה זו יש להכיר בכך שפיתוח מוצג מדעי אינטראקטיבי אפקטיבי הוא תהליך מורכב מאוד שדורש שילוב של מספר מומחיות:

 

  1. רקע מדעי - שנועד לאפשר למתכנן לבחור מה ראוי ללמד ולהעביר בעזרת המוצג.

  2. רקע בחינוך מדעי - המאפשר למתכנן להבין כיצד תתקבל האינטראקציה עם המוצג אצל המשתמש.

  3. יכולת "מישחוק" גבוהה של המוצג - כידוע לקוחות מוזאוני המדע אינם "קהל שבוי" ומטרתנו היא להביא את המושג/הרעיון המדעי בדרך שהיא לא פחות ממדהימה.

  4. יכולת אומנותית - קיימות אין סוף דרכים להביע רעיון מסוים ומוזיאון מחייב רמה אסתטית מינימלית גבוהה.

  5. יכולת טכנית  - דרושות שנים של ניסיון בבניית סוגים רבים של מכונות על מנת לספק ליוצר גמישות ביצירת פתרונות טכנולוגים לרעיון הכולל מנועים חשמליים, חיישנים וצגים.

bottom of page