top of page

הסדנה המחשמלת

הדגמה דידקטית ומרתקת של חוקי פיזיקת החשמל בשילוב קטעי סרטים פופולריים שנבחרו בקפידה עם אוסף הניסויים וההדגמות המושקע והייחודי בארץ.

נתחיל מניסויים במחולל ואן דה גראף, המסוגל לסמר שיער ולגרום לריחוף של עצמים. נמשיך בניסויי מעבר חשמל דרך הגוף, נדליק נורות חשמל ואש בעזרת אצבעותינו!

נשתמש במכשיר שבנינו במיוחד על מנת לחשמל ירקות גינה ולשנות את מצבם מעט... לקינוח נדגים ברקים בעזרת מכשיר טסלה.

bottom of page