top of page

בעירה ופיצוצים

במציאות ובקולנוע

להרצאה זו פן חינוכי מיוחד לקראת ל"ג בעומר ופורים, ובכלל, נעסוק בה גם בנושא של לחץ חברתי, בטיחות ושיקול דעת הנוגעים לשימוש באש וחומרים נפיצים. חשיפת התלמידים למעשי שובבות שצולמו בווידאו ביתי שלא מסתיימים בצורה הצפויה, מחדדת את המודעות, האחריות, וחוש הביקורת העצמית.  

 

הרצאה זו גם מוגשת בגרסת סדנה, בה הילדים מתנסים בהכנת חומרים שונים מתחום הפירוטכניקה.

הרצאה ייחודית ומלהיבה העוסקת בבעירה ופיצוצים, על הדומה והשונה ביניהם מתוך זיקה למושגי יסוד בכימיה.

תוך שימוש במשולש הבעירה כעמוד שדרה דידקטי, יוצגו הדגמות רבות ומגוונות: בעירת גזים לעומת בעירה של נוזלים, בעירה ללא חמצן, ומולה בעירת חומרי נפץ.

נראה ונבדיל בין בעירה ופיצוצים של גזים שונים.

 

לאחר שהבנו את עיקרון הבעירה לעומק, נוכל לבחון בעין ביקורתית את הפיצוצים שנראים בסרטים ואת השימוש באש בעולם הקולנוע. נצפה בהדגמה של בעירה על הגוף ממש "כמו בסרטים". 

נבחן את הקלישאות הקיימות בנושא הבעירה והפיצוצים בקולנוע, בעזרת קטעים רבים מסרטים מוכרים,

ומנגד נצפה בסרטונים אמתיים - תאונות מרוצים, פיצוצים בתחנות דלק ומטוסים, אש חלל וסרטונים המתארים תאונות ביתיות.

באופן זה נלמד לנתח את הדינמיקה המאפיינת בעירה ופיצוץ מציאותיים ונעמוד על הפער הקיים לעיתים קרובות בין מציאות לדמיון.

bottom of page