top of page

 התכנית לכיתות ה-ו

שנת הלימודים לכיתות ה' - ו'  מורכבת משני סמסטרים. 

 בחצי מהשנה הילדים יכינו צעצועים מגניבים בעצמם בתוכנית ה"מייקרים" עם עירית אונאל,

ובחצי מהשנה הילדים ילמדו פיזיקה בצורות שונות ומשונות בתכנית ה"פיזיקה וטקטיקה" עם ניצן אונאל.

כיתות ה' ילמדו בשעות 16:00 - 17:30  *** הקבוצה מלאה!

כיתות ו' ילמדו בשעות 17:40 - 19:10  *** הקבוצה מלאה!

אורך מפגש 90 דקות

עלות לשנה 1800 ש"ח

התלמידים יתחילו את השנה אצל ניצן ויסיימו אצל עירית, או להפך.

מטרתנו היא חשיפת הילדים לשני תחומים מרתקים ומעניינים, גם אם שונים.

בכיתות ה' הילדים יהיו בתכנית ה"מתחילים" ובכיתות ו בתכנית ה"מתקדמים" של שני הקורסים.

לחצו על הכפתורים לקרוא עוד.

פיזיקה וטקטיקה לכיתות ה-ו

פיזיקה וטקטיקה לכיתות ה-ו

מייקרים לכיתות ה-ו

מייקרים לכיתות ה-ו

bottom of page