top of page
מיכאל לוי זל.JPG

מיכאל לוי
נולד ב-15 באפריל 1979
נהרג ב-15 בנובמבר1996

המרכז למצויינות ע"ש מיכאל לוי

התכנית העירונית לקידום מצוינות, מוקדשת לזכרו של מיכאל לוי ז"ל.
מיכאל, נער מחונן ומוכשר, הצטיין כבר משחר ילדותו. בעל חיוך רחב, עיניים גדולות ויפות, מלאות חכמה ושמחת חיים, הצטיין בכל תחום, לימודי וחברתי.
נהרג בתאונת דרכים, והוא בן 17 ו-7 חודשים.

מרכז מיכאל למצוינות מהווה הנצחה משמעותית לזכרו. הלמידה במרכז מטפחת את המצוינות במדעים ובאומנויות בעיר ומזמנת חוויה של למידת תכנים מגוונים ומרתקים. חווית הלמידה מפתחת את תחושת המסוגלות, ההקשבה והמנהיגות החברתית, מגבירה את המוטיבציה, הביטחון העצמי ומקדמת את התלמידים לחשיבה ויזמות.

bottom of page