top of page

התכנית לכיתות החטיבה

השנה, בגלל הדרישה הרבה, התוכנית  לתלמידי החטיבה נחלקת לשני ראשים:

  • קורס הפיזיקה + מייקרים

  • קורס הטקטיקה הקרבית. 

הקורסים יתקיימו במתכונת של שבוע-שבוע לסירוגין. 
לקורס הפיזיקה הדו שבועי מוזמנים להירשם תלמידי ז-ח  ותלמידים חדשים מכיתה ט'. 

לקורס הטקטיקה הקרבית מוזמנים  תלמידים ותיקים וחדשים מכיתה ז' ומעלה.

לחצו על התמונות למידע ספציפי על כל קורס.

IMG_1258.JPG

פיזיקה+ מייקרים

IMG_1078.jpg

טקטיקה קרבית

bottom of page