top of page

פרחי מדע לכיתות ד

IMG_2063.JPG

לימוד חוויתי המשלב רקע תיאורטי, הדגמות חיות, והתנסות מעשית של התלמידים.

בבסיס ההנחה עומד הרעיון שהתנסות משמעותית מובילה ללמידה חווייתית והפנמה של תוכן הלימוד.

במהלך השיעורים יחשפו הילדים לתכנים מגוונים בכימיה ופיזיקה, בדגש על למידה משמעותית. הקנייה של עקרונות מדעיים הסובבים אותנו בחיי היום יום- נשתמש בדברים אשר מצויים בסביבה הטבעית שלנו על מנת לפתור בעיות ולמצוא פתרונות יצירתיים.  נערוך ימי בילוש, ימי מדע במטבח, נאתגר את חוקי הפיזיקה ונבין איך עובד הגוף שלנו.   

הילדים ילמדו מושגים בכימיה ביולוגיה ופיזיקה, נערוך הכרות עם ציוד המעבדה והשימושים בו. הילדים ילמדו בסביבה של מעבדה, כאשר כל ניסוי ילווה בצפיה, מדידה ושאלות חקר, ביחד ננסה לפרוץ את גבולות החשיבה המקובלים. נאתגר אותם בתחומי דעת שונים ומגוונים, כאשר ננסה להבין את התהליכים המתרחשים ברמת המיקרו. נערוך ימי בילוש – ננסה להיות חוקרי מז"פ , רפואה ובריאות נלמד על הגוף שלנו וגם על D.N.A, המזון שאנו מכניסים לגופינו, נגע מעט בהמרות אנרגיה, נבנה מכוניות ונגלה עולם שלם של כימיה במטבח. 

bottom of page