top of page

שלושה שלבים להרשמה לקייטנה

שלב ראשון - על מנת לשמור את מקומכם יש למלא את הטופס האלקטרוני בקישור הבא:

שלב שני - יש להוריד את טופס הצהרת ההורים על בריאות ותנאי הקייטנה, למלא ולחתום, ולשלוח אלינו:

למייל madaivri@gmail.com

או לווטסאפ 052-4399189

שלב שלישי - התשלום, לאחר שתקבלו את החשבון למייל.

bottom of page