top of page

התוכנית נערכת באשכול הפיס נס-ציונה למדעים לטכנולוגיה ולאומנויות הממוקם ברחוב אוסקר שינדלר בעיר. 

אשכול הפיס פועל כמרכז עירוני למצוינות בתחומי המדעים, האמנויות, הטכנולוגיה והתקשוב. 

האשכול משמש כמרכז לטיפוח תלמידים מצטיינים החל מכיתה א' במסגרת "תוכנית מיכאל למצוינות" ע"ש מיכאל לוי, נער מחונן שנהרג בתאונת דרכים. 

התוכנית בנויה מ-28 מפגשים לכל קבוצת גיל:

  • כתות א' – ג'  אורך  מפגש 60 דקות , עלות 1500 ₪

  • מכתה ד' -ט'  אורך מפגש  90 דקות , עלות 1800 ₪

כל הקורסים נלמדים על ידי מורים מהמובילים בארץ בתחומם.

מרכז עירוני מיכאל למצויינות מדעית

תכנים ואופי הלמידה:

א - שתי קבוצות לומדים זרעי מדע

ב - שתי קבוצות לומדים 

חברת "מדע עברי" לקחה על עצמה את ניהול התוכנית בשנת תשע"ט / 2018 - 2019.

בכל שאלה או עניין יש לפנות אלינו.

bottom of page