ניצני מדע לכיתות ב

ה_edited.jpg

בחוג ניצני מדע נמשיך לחקור את עולם המדע, נשים דגש על שלבי ביצוע של ניסוי, השערת השערות ובדיקתם.

המטרה בחוג היא להדליק בילדים את ניצוץ הסקרנות והחקר. לגרום להם להנות, להתלהב וגם ללמוד. השיעורים מבוססים גם על הדגמות, אבל בעיקר על חקר ניסויים אקטיביים אותם מבצעים הילדים במהלך השיעור.

ברוב השיעורים הילדים בונים ויוצרים תוצר מדעי שממחיש את העקרונות שנלמדו ובתום כל שיעור הילדים מקבלים דף סיכום שיעור  ובו סיכום הנלמד ורעיון לניסוי המשך שיוכלו לבצע בבית. את הדף יצרפו לאלבום שיקבלו בתחילת השנה.