top of page

ניצני מדע לכיתות ב

845k01r6EFn2SDHkDfEaVdbx468ftLq8ZXwh8JgnNjU=_plaintext_638271073090224490.jpg

הצטרפו לקבוצת ההודעות בווטסאפ

בחוג ניצני מדע נמשיך לחקור את עולם המדע, נשים דגש על שלבי ביצוע של ניסוי, השערת השערות ובדיקתם.

המטרה בחוג היא להדליק בילדים את ניצוץ הסקרנות והחקר. לגרום להם להנות, להתלהב וגם ללמוד. השיעורים מבוססים גם על הדגמות, אבל בעיקר על חקר וניסויים אקטיביים אותם מבצעים הילדים במהלך השיעור.

נעמיק בחוויה שבמדע על מנת לאפשר הבנה של כל תופעה ברמת המקרו. נלמד להגדיר את עולם החי, נהפוך לחוקרי מז"פ , רפואה ובריאות נלמד על הגוף שלנו ועל המזון שאנו מכניסים לגופינו, ונגלה עולם שלם של כימיה במטבח.

bottom of page