top of page

זואולוגיה

רוני.jpg

הצטרפו לקבוצת ההודעות בווטסאפ

בתכנית נערוך מפגשים חווייתיים ולימודיים, אשר במרכזם למידה המבוססת על מגע וחקר בעלי חיים ממחלקות שונות בטבע. 

במהלך מפגשים אלה, ניחשף באופן מוחשי אל מגוון רחב ומרתק של בעלי חיים מכל יבשות העולם תוך מגע ישיר, היכרות עם אורח חייהם וחלוקה סיסטמתית שתעזור לנו למיין ולהכיר בצורה מקצועית את בעלי החיים הרבים הקיימים בעולם ואת אלה שיתארחו כאן בכיתה.

במהלך המפגשים נעמוד על צורכיהן ורגשותיהן של החיות השונות. נכיר, נחקור, נערוך תצפיות, נדון בזכויות בעלי החיים ונעלה שאלות ובעיות לדיון.
בתוכנית זו קבוצות לכיתות ב-ג וקבוצה לכיתות ד-ה - שימו לב שנרשמתם לקבוצת הגיל המתאימה!

bottom of page