זרעי מדע לכיתות א

ט_edited_edited.jpg

בחוג זרעי מדע נזכה בהכרות ראשונית עם עולם המדע, נזכה בטעימות מתחומים שונים ונצא עם טעם של עוד.

המטרה בחוג היא להדליק בילדים את ניצוץ הסקרנות והחקר. לגרום להם ליהנות, להתלהב וגם ללמוד. השיעורים מבוססים גם על הדגמות, אבל בעיקר על ניסויים אקטיביים אותם מבצעים הילדים במהלך השיעור.

ברוב השיעורים הילדים בונים ויוצרים תוצר מדעי שממחיש את העקרונות שנלמדו ובתום כל שיעור הילדים מקבלים דף סיכום שיעור  ובו סיכום הנלמד ורעיון לניסוי המשך שיוכלו לבצע בבית. את הדף יצרפו לאלבום שיקבלו בתחילת השנה.